โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 535 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มีการเลือกตั้งประธานและสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)