โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 221 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)