โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 328 ครั้ง

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทิดไท้ มหาราชินี

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)