โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนโดย มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 259 ครั้ง

พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนโดย มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)