โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีอำลานักเรียนและอำลาโรงเรียน ของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

พิธีอำลานักเรียนและอำลาโรงเรียน ของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทิดไท้ มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)