โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการท่านใหม่

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 472 ครั้ง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการท่านใหม่ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)