โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 301 ครั้ง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)