โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เดินสำรวจห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 257 ครั้ง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เดินสำรวจห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)