โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การอบรม "การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement : PA"

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

การอบรม "การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement : PA" วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)