โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับ ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 497 ครั้ง

วันที่ ๒ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับ ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ในรูปแบบการเรียนการสอบแบบ ON-SITE ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)