โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีต้อนรับ นายเทวิน กระธง เนื่องในโอกาศ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 266 ครั้ง

พิธีต้อนรับ นายเทวิน กระธง เนื่องในโอกาศ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)