โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายจิตกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สาย ร่วมกับ ตัวแทนสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 239 ครั้ง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจิตกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สาย ร่วมกับ ตัวแทนสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)