โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 202 ครั้ง

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.แม่ฮ่องสอน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)