โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 232 ครั้ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)