โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)