โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)