โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียน ม.๖ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 188 ครั้ง

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียน ม.๖ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)