โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 222 ครั้ง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)