โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ม.๓

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)