โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 177 ครั้ง

กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)