โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคำคม การต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 446 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคำคม การต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น ได้แก่ เด็กหญิงฝ้าย สามหลวง คู่กับ นางสาวพิม สามหลวง และ รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวพิชาพร แก้วอี่ ในงาน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)