โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ESMP)

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ESMP) วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)