โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นสนามสอบการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 590 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)