โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 264 ครั้ง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชิณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)