โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วัน อังคารที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)