โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายเกรียงไกร อภิธนัง รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเกรียงไกร อภิธนัง รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)