โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และนายวรรณศิลป์ จีระกาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 178 ครั้ง

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และนายวรรณศิลป์ จีระกาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจุนวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)