โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีปิดกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย แม่สายเกมส์

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 574 ครั้ง

พิธีปิดกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สพม.36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย "แม่สายเกมส์"และพิธีมอบธงสหวิทยาเขตให้กับโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเจ้าภาพ ปี 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)