โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง เป็นประธานในพิธี เปิดสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 133 ครั้ง

คณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง เป็นประธานในพิธี เปิดสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียน ๘ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)