โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)