โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 227 ครั้ง

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)