โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น "เด็กดี ศรี ม.ป.ศ." ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 248 ครั้ง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น "เด็กดี ศรี ม.ป.ศ." ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)