โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น "เด็กดี ศรี ม.ป.ศ." ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น "เด็กดี ศรี ม.ป.ศ." ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)