โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลการการประกวดพานไหว้ครู

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 336 ครั้ง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลการการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)