โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รองผู้อำนวยการ นายเกรียงไกร อภิธนัง ตัวแทนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มอบโทรทัศน์ให้กับโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รองผู้อำนวยการ นายเกรียงไกร อภิธนัง ตัวแทนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มอบโทรทัศน์ให้กับโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)