โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง

การประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๕ฝ๒๕๖๕ วัน พุธ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)