โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมการอบรม การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับการประเมินตาม ว PA

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

กิจกรรมการอบรม การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับการประเมินตาม ว PA วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องหอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)