โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายบุญเทพ พิศวง และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)