โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)