โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนภา คำโพธา ครูผู้สอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนภา คำโพธา ครูผู้สอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ ประเทศเกาหลี จัดโดย ศูนย์อบรมครูผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)