โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0 ร มผ. และ มส.

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0 ร มผ. และ มส. วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)