โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศรสววรค์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศรสววรค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)