โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 744 ครั้ง

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)