โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 622 ครั้ง

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)