โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพจากศิษย์เก่า แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพจากศิษย์เก่า แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5697742486943432/5697724230278591/

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)