โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 7 กันยายน 2565 รองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5711114438939570/5711105638940450

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)