โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีลงเสาเอกอาคารส่งเสริมกิจการนักเรียน วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

พิธีลงเสาเอกอาคารส่งเสริมกิจการนักเรียน วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5728309937220020/5728264417224572/

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)