โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นางสาวลินดา ชุมภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ทำการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 89 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวลินดา ชุมภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ทำการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5730759200308427/5730751983642482/

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)