โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายภูมรินทร์ สีกา รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร ครูทุกกลุ่มสาระฯ และสบทบจากเงินสวัสดิการโรงเรียน แก่ครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 98 ครั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายภูมรินทร์ สีกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร ครูทุกกลุ่มสาระฯ และสบทบจากเงินสวัสดิการโรงเรียน แก่ครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุกภัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5733518570032490/5733515116699502/

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)