โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีอำลานักเรียนเนื่องในโอกาสเกษียณอายุก่อนราชการของคุณครูอัมพร เจริญจิตติชัย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ร่วมจัด

พิธีอำลานักเรียนเนื่องในโอกาสเกษียณอายุก่อนราชการของคุณครูอัมพร เจริญจิตติชัย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)