โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง
สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565
สนามสอบวัดวิเชษฐ์มณี
ห้องสอบโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
โดยมี นางสาวลินดา ชมภูศรี
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานฝ่ายฆารวาสกล่าวต้อนรับ
- พระครูวิสุทธิธรรมภาณี ปญฺญาวโร เจ้าคณะอำเภอแม่สายประธานสนามสอบ ให้โอวาท และอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
- พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ สุภาจาโร เจ้าคณะตำบลแม่สาย ฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน
 
 
 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)