โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดแข่งขันออกแบบเสื้อและเหรียญ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
การประกวดแข่งขันออกแบบเสื้อและเหรียญ "M.P.S Mini Marathon 2023"
 
 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)