โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดแข่งขันออกแบบเสื้อและเหรียญ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 190 ครั้ง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
การประกวดแข่งขันออกแบบเสื้อและเหรียญ "M.P.S Mini Marathon 2023"
 
 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)