โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายเข้า และ ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายเข้า และ ครูบรรจุใหม่
คุณครูสุกัญญา เตจ๊ะ ( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
คุณครูบุญศรี แก้วคำ ( วิชาเอกฟิสิกส์ )
คุณครูตั้ม พลเจริญ ( วิชาเอกสังคมศึกษา )
คุณครูปาณิสรา แสงจันทร์ ( วิชาเอก สังคมศึกษา )
คุณครูจินตนา สุวรรณปราการ ( วิชาเอก เคมี )
คุณครูจรุณ ไชยชมภู ( วิชาเอกแนะแนว )
คุณครูวัชรากร อินธะรัตน์ ( วิชาเอก วิทยาศาสตร์ )

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)